Çalışma Alanları.

Karaduman & Esin Hukuk Bürosu, aşağıdaki hukuk dallarında, danışmanlık, sözleşme ve dava takibi hizmeti vermektedir

Karaduman & Esin Hukuk Bürosu, aşağıdaki hukuk dallarında, danışmanlık, sözleşme ve dava takibi hizmeti vermektedir

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
Kamuoyunca bilinen, içinde yabancılık unsuru bulunan, geniş çaplı ve kompleks ticari uyuşmazlıklarda, sektöründe lider yerli ve yabancı şirketleri temsil etmiş olmanın verdiği tecrübe ile, alacak, tazminat, muvazaa, azil, haksız fesih, haksız rekabet, ayıplı ifa, tüketici davaları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerinin ticaret ve şirketler hukuku alanında karşılaşabilecekleri her türlü uyuşmazlıkta en yüksek kalitede danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.
Fikri Mülkiyet
Marka ve endüstriyel tasarım hukuku ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti; lisans ve devir sözleşmeleri, taahhütname ve sulhnamelerin hazırlanması ve müzakeresi dahil müvekkilin ihtiyaçlarına göre her türlü sözleşme hizmeti; yayına itiraz ve karara itiraz dilekçelerinin hazırlanması dahil TPE nezdinde her türlü idari işlemin takibi hizmeti; hükümsüzlük, karar iptal, haksız rekabet, tecavüz ve tazminat davalarında, lisans sözleşmesinden kaynaklanan ihtilaflarda dava takip hizmeti vermektedir.
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
Kira, inşaat, kamulaştırma, kadastro, tapu iptal, muvazaa, vb. konularda danışmanlık ve dava takibi hizmeti; Kira, üst hakkı, ipotek, rehin, satış, satış vaadi (yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz satın alımları veya sınırlı ayni hak tesislerinde askeri izinlerin alınması dahil), istisna (müteahhitlik ve taşeron), vb. sözleşmelerin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti; Yukarıda sayılanlar ve imar hukukuna ilişkin her türlü işlemde müvekkilin idari kurumlar nezdinde temsili hizmeti vermektedir.
IT ve Elektronik Haberleşme
BTK’dan yetkilendirme alma ve sıkı bir şekilde düzenlenmiş olan elektronik haberleşme mevzuatına uyma konusunda elektronik haberleşme sektöründeki müvekkillere danışmanlık hizmeti; online içerik üreten ve yer sağlayan şirketlere, içerik kısıtlamaları ve içerik kaldırma talepleri hakkında idari ve cezai süreçlerde danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir. Büronun danışmanlık verdiği konular arasında ayrıca spektrum düzenlemeleri, elektronik haberleşme sektöründe şifreleme, VoIP, e-SIM düzenlemeleri, IT hizmet tedariki, numaralandırma düzenlemeleri, IPTV düzenlemeleri ve IT hizmetlerinin kamu tarafından alımı da bulunmaktadır.
İdare Hukuku
İmar planının iptali, inşaat ve iskan iznine dair kararların iptali, yıkım ve idare ile yapılan sözleşmelerin feshine ilişkin kararların iptali dahil idari merciilerin verdiği her türlü karara karşı iptal davası ve idari karar ve eylemlere karşı tam yargı davasının takibi ve kurumlar nezdinde müvekkili temsil hizmeti vermektedir.
Kişisel Verilerin Korunması
Teknoloji, sağlık, otomotiv, reklam ve sosyal medya gibi sektörlerdeki şirketlerin Veri Koruma Kanunu'na uyumunu sağlamaya yönelik projeleri yürütme, kişisel veri envanterleri, aydınlatma metinleri, onay formları, veri saklama ve imha politikaları hazırlama, çalışanlara eğitim verme, yerli ve yabancı şirketlere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği yeni düzenlemeler konusunda görüş verme, bu şirketlerin spesifik operasyonlarının bu düzenlemelere uyumunu sağlama ve veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBIS) kayıt süreci ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına itiraz süreçlerinde müvekkillere temsil hizmeti vermektedir.
Rekabet Hukuku
Karaduman & Esin Hukuk Bürosu geniş bilgisiyle rekabet hukukunun her alanını kapsamaktadır. Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralma işlemlerinin bildirilmesi, menfi tespit ve muafiyet başvuruları yapılması, Rekabet Kurumu nezdindeki soruşturmalarda müvekkillerin temsil edilmesi, yerinde incelemelerde destek verilmesi, taahhüt ve uzlaşma süreçlerinin yönetilmesi, Rekabet Kurulu kararlarının iptali için müvekkillerin mahkemede temsil edilmesi dahil olmak üzere her türlü rekabet hukukunu ilgilendiren süreçte müvekkillere danışmanlık hizmetleri vermektedir. Rekabet Hukuku Takımı aynı zamanda müvekkillere workshop’ların hazırlanması, uyum denetimlerinin yapılması ve eğitimlerin verilmesi gibi proaktif hukuki destek de sağlamaktadır.
Ticaret ve Şirketler Hukuku
Yerli ve yabancı müvekkillerin taraf olacakları, alım satım, distribütörlük, acentelik, hizmet, istisna, işletme devir, lisans, danışmanlık, üretim, hizmet ve mal tedarik sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü sözleşmenin hazırlanması ve müzakeresi ile yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin, irtibat bürolarının kuruluş ve tasfiyesi, tür değiştirmesi, kararlarının tescili vb. konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.
Yolsuzlukla Mücadele Ve Uyum
Karaduman & Esin Hukuk Bürosu müvekkillerinin hem genel hukuka uyumluluk hem de regülasyona uyumluluk süreçlerinde stratejik danışmanlık sunmaktadır. Müvekkillerin suiistimal incelemeleri ve iç soruşturmalarında destek olduğu gibi kamu otoriteleri tarafından başlatılan gerek idari gerekse cezai soruşturmalarda ve davalarda müvekkillerini temsil etmektedir. Ayrıca rüşvet ve yolsuzlukla mücadele alanında yerel ve global kuralların müvekkiller tarafından yerelleştirilerek içselleştirilmesinde danışmanlık vermekte, eğitimler hazırlamakta ve şirket uyum programlarının hazırlanmasında yardımcı olmaktadır.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Kamuoyunca bilinen, içinde yabancılık unsuru bulunan, geniş çaplı ve kompleks ticari uyuşmazlıklarda, sektöründe lider yerli ve yabancı şirketleri temsil etmiş olmanın verdiği tecrübe ile, alacak, tazminat, muvazaa, azil, haksız fesih, haksız rekabet, ayıplı ifa, tüketici davaları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerinin ticaret ve şirketler hukuku alanında karşılaşabilecekleri her türlü uyuşmazlıkta en yüksek kalitede danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerin taraf olacakları, alım satım, distribütörlük, acentelik, hizmet, istisna, işletme devir, lisans, danışmanlık, üretim, hizmet ve mal tedarik sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü sözleşmenin hazırlanması ve müzakeresi ile yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin, irtibat bürolarının kuruluş ve tasfiyesi, tür değiştirmesi, kararlarının tescili vb. konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Kira, inşaat, kamulaştırma, kadastro, tapu iptal, muvazaa, vb. konularda danışmanlık ve dava takibi hizmeti; Kira, üst hakkı, ipotek, rehin, satış, satış vaadi (yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz satın alımları veya sınırlı ayni hak tesislerinde askeri izinlerin alınması dahil), istisna (müteahhitlik ve taşeron), vb. sözleşmelerin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti; Yukarıda sayılanlar ve imar hukukuna ilişkin her türlü işlemde müvekkilin idari kurumlar nezdinde temsili hizmeti vermektedir.

Fikri Mülkiyet

Marka ve endüstriyel tasarım hukuku ve telif hakları konusunda danışmanlık hizmeti; lisans ve devir sözleşmeleri, taahhütname ve sulhnamelerin hazırlanması ve müzakeresi dahil müvekkilin ihtiyaçlarına göre her türlü sözleşme hizmeti; yayına itiraz ve karara itiraz dilekçelerinin hazırlanması dahil TPE nezdinde her türlü idari işlemin takibi hizmeti; hükümsüzlük, karar iptal, haksız rekabet, tecavüz ve tazminat davalarında, lisans sözleşmesinden kaynaklanan ihtilaflarda dava takip hizmeti vermektedir.

İdare Hukuku

İmar planının iptali, inşaat ve iskan iznine dair kararların iptali, yıkım ve idare ile yapılan sözleşmelerin feshine ilişkin kararların iptali dahil idari merciilerin verdiği her türlü karara karşı iptal davası ve idari karar ve eylemlere karşı tam yargı davasının takibi ve kurumlar nezdinde müvekkili temsil hizmeti vermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması

Teknoloji, sağlık, otomotiv, reklam ve sosyal medya gibi sektörlerdeki şirketlerin Veri Koruma Kanunu’na uyumunu sağlamaya yönelik projeleri yürütme, kişisel veri envanterleri, aydınlatma metinleri, onay formları, veri saklama ve imha politikaları hazırlama, çalışanlara eğitim verme, yerli ve yabancı şirketlere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği yeni düzenlemeler konusunda görüş verme, bu şirketlerin spesifik operasyonlarının bu düzenlemelere uyumunu sağlama ve veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBIS) kayıt süreci ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına itiraz süreçlerinde müvekkillere temsil hizmeti vermektedir.

IT ve Elektronik Haberleşme

BTK’dan yetkilendirme alma ve sıkı bir şekilde düzenlenmiş olan elektronik haberleşme mevzuatına uyma konusunda elektronik haberleşme sektöründeki müvekkillere danışmanlık hizmeti; online içerik üreten ve yer sağlayan şirketlere, içerik kısıtlamaları ve içerik kaldırma talepleri hakkında idari ve cezai süreçlerde danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir. Büronun danışmanlık verdiği konular arasında ayrıca spektrum düzenlemeleri, elektronik haberleşme sektöründe şifreleme, VoIP, e-SIM düzenlemeleri, IT hizmet tedariki, numaralandırma düzenlemeleri, IPTV düzenlemeleri ve IT hizmetlerinin kamu tarafından alımı da bulunmaktadır.

Rekabet Hukuku

Karaduman & Esin Hukuk Bürosu geniş bilgisiyle rekabet hukukunun her alanını kapsamaktadır. Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralma işlemlerinin bildirilmesi, menfi tespit ve muafiyet başvuruları yapılması, Rekabet Kurumu nezdindeki soruşturmalarda müvekkillerin temsil edilmesi, yerinde incelemelerde destek verilmesi, taahhüt ve uzlaşma süreçlerinin yönetilmesi, Rekabet Kurulu kararlarının iptali için müvekkillerin mahkemede temsil edilmesi dahil olmak üzere her türlü rekabet hukukunu ilgilendiren süreçte müvekkillere danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Rekabet Hukuku Takımı aynı zamanda müvekkillere workshop’ların hazırlanması, uyum denetimlerinin yapılması ve eğitimlerin verilmesi gibi proaktif hukuki destek de sağlamaktadır.

Yolsuzlukla Mücadele Ve Uyum

Karaduman & Esin Hukuk Bürosu müvekkillerinin hem genel hukuka uyumluluk hem de regülasyona uyumluluk süreçlerinde stratejik danışmanlık sunmaktadır. Müvekkillerin suiistimal incelemeleri ve iç soruşturmalarında destek olduğu gibi kamu otoriteleri tarafından başlatılan gerek idari gerekse cezai soruşturmalarda ve davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.
Ayrıca rüşvet ve yolsuzlukla mücadele alanında yerel ve global kuralların müvekkiller tarafından yerelleştirilerek içselleştirilmesinde danışmanlık vermekte, eğitimler hazırlamakta ve şirket uyum programlarının hazırlanmasında yardımcı olmaktadır.